NOSCALE architects

nejsou malé a velké výzvy,
jen projekty různých měřítek

Nejsou malé a velké výzvy

Architektonický ateliér byl založen s vizí tvorby na poli architektury a parametrického designu. Důraz je kladen na samotný proces projektování formou BIM a algoritmického navrhování. Tým se specializuje na projektovou přípravu pozemních staveb a realizaci interiérového designu.

Nemáme hranice

Nebráníme se žádnému zadání a ke každému přistupujeme s pečlivostí nám vlastní. Zabýváme se tak bytovými interiéry, architektonickými studiemi, zpracováním komplexní stavební dokumentace objektů větších měřítek ale i návrhy parametrických šperků. Pokud se dohodneme na spolupráci, rádi budeme vašimi partnery od úvodního poradenství až po autorský dozor na stavbě.

Nespoutáme se

Jsme přesvědčeni, že i tradiční řemeslo má jít s dobou. Proto toužíme po předefinování oboru architektury a designu, jak v procesu návrhu a realizaci, tak i v jeho užívání. V naší práci se snažíme maximálně využít potenciálu současných nástrojů designu a prezentace návrhu. To co dřív bylo pouhou intuicí, se dnes díky parametrizaci a optimalizaci stává sázkou na jistotu.

Netvoříme sami

Jsme skupina architektů s přesahem do oborů na pomezí designu a algoritmického modelování. Tvoříme s citem pro detail i celek. Cítíme odpovědnost k těm, pro které pracujeme. Umíme naslouchat, ale i poradit a nasměrovat. Ctíme požadavky klientů a ztvárňujeme jejich vize. Snažíme se posouvat hranice možného a rozšiřovat tím vlastní obzory. Ať nás ale bude sebevíc, v našem týmu s každým novým projektem vždy chybí jeden důležitý člen. Je jím samotný klient, a teprve až s ním je náš tým kompletní.

Netradičně a algoritmicky

Každá zakázka je jedinečná, s čímž souvisí i individuální přístup jejího zpracování. Věříme v krásu a efektivitu návrhu pomocí pokročilých designérských a vizualizačních nástrojů. To ale neznamená, že úvodní fázi návrhu nepředchází hromada ručními skicami pokresleného papíru. Proces návrhu se tak stal i soustavným hledáním nejvhodnějšího postupu tvorby. Díky tomu jsme schopni držet krok se současnými trendy v navrhování architektury, zároveň se ale bezhlavě nepouštíme do všeho, co je nové a neprověřené.

Nebráníme se spolupráci

Ne vše, co tvoříme, musí vzniknout nebo skončit v našem ateliéru. Proto uvítáme i nabídku spolupráce, kde dokážeme zúročit naše zkušenosti s algoritmickým navrhováním, či se zpracováním dokumentace formou BIM. Dle zadání jsme například schopni zpracovat a optimalizovat složité parametrické modely objektů včetně automaticky generované 2D výrobní dokumentace a výpisu komplexních informací. Výstup je tak zpracován s matematickou přesností, díky čemuž je například možno uvažovat menší odchylky na stavbě nebo vyrábět CNC stroji a 3D tiskem.