NOSCALE architects

nejsou malé a velké výzvy,
jen projekty různých měřítek

 

 

 

 

 

 

O nás

Nejsou malé a velké výzvy

Architektonický ateliér byl založen s vizí tvorby na poli architektury a parametrického designu. Důraz je kladen na samotný proces projektování formou BIM a algoritmického navrhování. Tým se specializuje na projektovou přípravu pozemních staveb a realizaci interiérového designu.

Nemáme hranice

Nebráníme se žádnému zadání a ke každému přistupujeme s pečlivostí nám vlastní. Zabýváme se tak bytovými interiéry, architektonickými studiemi, zpracováním komplexní stavební dokumentace objektů větších měřítek ale i návrhy parametrických šperků. Pokud se dohodneme na spolupráci, rádi budeme vašimi partnery od úvodního poradenství až po autorský dozor na stavbě.

Nespoutáme se

Jsme přesvědčeni, že i tradiční řemeslo má jít s dobou. Proto toužíme po předefinování oboru architektury a designu, jak v procesu návrhu a realizaci, tak i v jeho užívání. V naší práci se snažíme maximálně využít potenciálu současných nástrojů designu a prezentace návrhu. To co dřív bylo pouhou intuicí, se dnes díky parametrizaci a optimalizaci stává sázkou na jistotu.

Netvoříme sami

Jsme skupina architektů s přesahem do oborů na pomezí designu a algoritmického modelování. Tvoříme s citem pro detail i celek. Cítíme odpovědnost k těm, pro které pracujeme. Umíme naslouchat, ale i poradit a nasměrovat. Ctíme požadavky klientů a ztvárňujeme jejich vize. Snažíme se posouvat hranice možného a rozšiřovat tím vlastní obzory. Ať nás ale bude sebevíc, v našem týmu s každým novým projektem vždy chybí jeden důležitý člen. Je jím samotný klient, a teprve až s ním je náš tým kompletní.

Netradičně a algoritmicky

Každá zakázka je jedinečná, s čímž souvisí i individuální přístup jejího zpracování. Věříme v krásu a efektivitu návrhu pomocí pokročilých designérských a vizualizačních nástrojů. To ale neznamená, že úvodní fázi návrhu nepředchází hromada ručními skicami pokresleného papíru. Proces návrhu se tak stal i soustavným hledáním nejvhodnějšího postupu tvorby. Díky tomu jsme schopni držet krok se současnými trendy v navrhování architektury, zároveň se ale bezhlavě nepouštíme do všeho, co je nové a neprověřené.

Nebráníme se spolupráci

Ne vše, co tvoříme, musí vzniknout nebo skončit v našem ateliéru. Proto uvítáme i nabídku spolupráce, kde dokážeme zúročit naše zkušenosti s algoritmickým navrhováním, či se zpracováním dokumentace formou BIM. Dle zadání jsme například schopni zpracovat a optimalizovat složité parametrické modely objektů včetně automaticky generované 2D výrobní dokumentace a výpisu komplexních informací. Výstup je tak zpracován s matematickou přesností, díky čemuž je například možno uvažovat menší odchylky na stavbě nebo vyrábět CNC stroji a 3D tiskem.

 

 

 

 

 

 

Náš tým

Ondřej Fuchs

architekt, spoluzakladatel
Mým cílem je zajistit spokojenost klientů i celého projektového týmu. Odpovídám za kvalitu odvedené práce a její hladký průběh. Veškeré příchozí výzvy beru jako příležitost k uplatnění mých zkušeností s hledáním optimálního řešení.

Ondřej Otýpka

architekt, spoluzakladatel
Přestože se můžeme potkat na úvodních jednáních, mou hlavní náplní práce v ateliéru je tvořit. Jsem zastánce inovativních přístupů v procesu návrhu architektury a designu. Ať už se jedná o váš vysněný dům či interiér bytu, bude o vás dobře postaráno.

Michal Jirát

spolupracující architekt
Při zpracování projektové dokumentace hledám cesty maximální efektivity návrhu a následné prezentace. Mým úkolem je zajistit rozumné využívání BIM principů v pracovním procesu a pohlídat technickou způsobilost návrhu, aby bylo převedení výkresů do stavební výroby bezproblémové.

Adam Látal

spolupracující architekt
Je pro mne důležité, aby role architekta neskončila v raných fázích návrhů staveb. Z tohoto důvodu působím ve všech stupních projektové dokumentace. Snažím se být u procesu výstavby i při ladění detailů, jako je vybavení interiéru nábytkem.

Tomáš Marek

spolupracující projektant
Při své práci se snažím plně využít své zkušenosti v oboru. Mým cílem je společně s kolegy vytvořit stavební dílo, které nám projektantům přinese pocit dobře vykonané práce a klientovi pocit smysluplně vynaloženého úsilí a finančních prostředků.

Lenka Lajtkepová

spolupracující architektka
Jsem toho názoru, že architekt a klient by měli tvořit tým. Při tvorbě architektonického návrhu je na místě otevřenost klienta a schopnost architekta naslouchat. Jednání s klienty se snažím vést lidsky, v přátelském duchu. Jedině tak vynikne kvalitní spolupráce, ze které vzejde dobrý výsledek.