PLAZZA STŘÍŽKOV

Kategorie:Polyfunkční objekt
Stupeň projektu:Dokumentace pro územní rozhodnutí
Dokumentace pro stavební povolení
Dokumentace pro výběr zhotovitele
Dokumentace pro provedení stavby
Autorský dozor
Klient:OXCORP a.s.
Autor návrhu:MgA. Barbora Šimon
BcA. Ondřej Šimon
Ing. arch. Daniel Škarda
Projekt:Ing. arch. Ondřej Fuchs
Ing. Michal Jirát
Ing. arch. Adam Látal
Místo stavby:Praha
Datum realizace:2017 - 2019

Celkové architektonické a urbanistické řešení obytného souboru je navrženo tak, aby hmotově a výškově navázalo na stávající okolní zástavbu, která je v řešené lokalitě velmi rozmanitá, a zároveň si celý soubor novostavby uchoval svůj specifický jednotný a ucelený charakter. Celá stavba je řešena jako plazza s průhledy a koridory, které spojují východ se západem a sever s jihem. Střed plazzy je vzdušný. Plazza – vnitřní náměstí a parterovými prvky a zelení slouží k setkávání místních i okolních obyvatel.

Z vizuálního hlediska se zde využívá kontrast tmavých a světlých ploch tvořených strukturální omítkou a betonovou stěrkovou omítkou a kontrastně grafitově šedé až černé kovové prvky zábradlí a stínících roštů, horizontálních profilů na fasádách či kovové rámové konstrukce v rámci parteru u vstupů do jednotlivých objektů apod. Plochá fasáda je pravidelně prolamována lodžiemi, které budou na exponovaných místech z hlediska hluku zaskleny.

Trojice polyfunkčích objektů má náplň tvořenou bydlením, komerčními prostory ve společné podnoži a potřebným množstvím parkovacích stání. Dále je součástí projektu i návrh a revitalizace přilehlého území parku v severovýchodním cípu řešeného území, který bude využit pro odpočinek a relaxaci místních obyvatel.