VILA DOMY ĎÁBLICKÝ HÁJ

Kategorie:Bytový komplex
Klient:Rezidence Modřínová, a.s.
Autor návrhu:MgA. Barbora Šimon
BcA. Ondřej Šimon
Ing. arch. Daniel Škarda
Projekt:Ing. arch. Ondřej Fuchs
Ing. Radek Hadrbolec
Ing. arch. Adam Látal
MgA. Ondřej Kubík
ve společnosti Archplan s.r.o.
Místo stavby:Praha
Datum realizace:2011
Stupeň projektu:Dokumentace pro územní rozhodnutí
Dokumentace pro stavební povolení
Dokumentace pro výběr zhotovitele

Řešení obytného souboru je navrženo tak, aby bylo dosaženo podobného členitého rázu, který je charakteristický pro rodinnou výstavbu na okraji města a přitom zůstaly zachovány výhody městského bytu. Každý byt má proto k dispozici předzahrádku anebo velkou terasu.

Hmoty obytných domů jsou dělené materiálem a tvarem na do menších celků tak, aby každá bytová jednotka působila jako samostatný kompaktní prvek, připomínající jednotku rodinného domu s vlastní zahradou či zelenou střechou. Komplex je složen z devíti bytových domů, které jsou vzájemně provázané do tří řad za sebou o různém počtu bytových jednotek. Členění odpovídá urbanistickému řešení, jež vychází z předpokladu podzemního garážového stání ve třech pásech propojené krčky, jako podzemní komunikací pod areálem. Je tak dosaženo maximálního množství zeleně v areálu k využití nezastavěných ploch jako veřejné zeleně a zahrad.