INTERIÉR PRAHA PODOLÍ

Kategorie:Rekonstrukce
Stupeň projektu:Interiér
Klient:Soukromý
Autor návrhu:Ing. arch. Ondřej Fuchs
Ing. arch. Adam Látal
Místo stavby:Praha
Datum projektu:2020

Cílem architektonické studie bylo navrhnout citlivou rekonstrukci rodinného domu z poválečného období, která by respektovala okolí a nenarušovala urbanistické hodnoty území. Ve svažitém terénu jsou osazeny jednoduché dvojdomky, které se skládají ze dvou nadzemních podlaží a jednoho podzemního podlaží částečně zapuštěného do terénu. Navrhovaná přístavba má charakter zimní zahrady, která společně s domem tvoří logický celek. Hmotově je přístavba řešena jednoduše: jedná se o kvádr s plochou střechou, který je přisazen z východní strany domu. Z větší části je přístavba tvořena prosklenými stěnami, pouze část východní stěny bude vyzděna. Díky přesunutí schodiště do přístavby bylo možné kompletně přeřešit dispozice tak, aby odpovídaly současným požadavkům pro bydlení.

V 1.NP se tak nyní nachází hlavní společenský prostor, který se skládá z kuchyně, obývacího pokoje a jídelny. V místě výklenku, kde dříve býval hlavní vstup do domu, je nově navržen čtecí kout obložený dubovou dýhou s velkým oknem a sedacím parapetem. Náladu a teplý útulný pocit interiéru dodává také dubová podlaha a dělící úložná stěna oddělující hygienické zázemí a kuchyňský kout. Barevnost interiéru je doplněna tapetou a výmalbou ve smetanových odstínech. Jídelna je barevností a členěním sladěna s hlavním prostorem.

2.NP je tvořeno klidovou zónou, kde se nachází ložnice, pracovna, hygienické zázemí a chodba se šatními skříněmi. Pracovna je oddělena mobilní skládací papírovou zástěnou, která tvoří v interiéru výrazný prvek.

Všechna podlaží pak spojuje přístavba, který je tvořena jedním otevřeným prostorem se schodištěm. Otevření prostoru umožňuje zatraktivnění vstupních prostor, kdy je v zrcadle schodiště navržen nevšední osvětlovací prvek sahající až do 2.NP.