DOMY RASPENAVA LESNÍ

Kategorie:Soubor staveb rodinných domů
Stupeň projektu:Studie
Klient:Beneficium Euro Ltd s.r.o.
Autor návrhu:Radek Hadrbolec architects, s.r.o.
Ing. arch. Ondřej Fuchs
Ing. Martina Hlaváčová
Projekt:Ing. arch. Ondřej Fuchs
Ing. Martina Hlaváčová
Místo stavby:Raspenava
Datum realizace:2023

Studie staveb navrhuje způsob zastavění a celkovou urbanistickou koncepci rozvojové plochy v okrajové části obce Raspenava. Tato část obce spadá do ochranného pásma CHKO Jizerské hory a je v blízkosti Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny. Je navržena skladby navzájem se doplňujících funkcí jako převažující bydlení v rodinných domech, dále bydlení v bytech a je pamatováno i na sektor služeb, které představuje společenský dům s kavárnou umístěný v centru zástavby.

Hlavním prvkem, kolem kterého vzniká nová zástavba, je vodní plocha s volným veřejným prostorem, která mimo to, že může sloužit jako místo odpočinku a relaxace zároveň pomáhá zadržování vody v krajině a je domovem pro mnoho druhů rostlin a živočichů, které přispívají k udržení biologické rozmanitosti v krajině. V současné době probíhají konzultace s dotčenými orgány a organizacemi, které budou společně definovat další postup v přípravě zastavovací studie na celou rozvojovou plochu.