RODINNÝ DŮM DOLNÍ CHABRY

Kategorie:Rodinný dům
Investor:Soukromý
Autor:Ing. arch. Ondřej Otýpka
Ing. arch. Ondřej Fuchs
Projekt:Ing.arch. Ondřej Fuchs
Ing. arch. Ondřej Otýpka
ve společnosti CUBESPACE
Lokalita:Dolní Chabry
Datum projektu:2014 - 2015

Návrh představuje dvoupodlažní objekt rodinného domu o třech bytových jednotkách. Novostavba kopíruje tvar původní zemědělské stavby a to jak výškově, tak i tvarem a sklonem sedlové střechy. Půdorys 13,5 x 11,6 m však využívá jen cca polovinu východní části původního objektu. Západní polovina původního půdorysu zemědělské stavby je využita jako nekryté parkovací stání pro 4 osobní automobily.

Cílem bylo navrhnout objekt rodinného domu, který by tvarově kopíroval původní zbouraný objekt zemědělské stavby, a tedy zachoval původní urbanistické řešení místa stavby. Výraz fasády také zapadá do místního prostředí na pomezí sídelního útvaru městského a venkovského sídla, které je dáno blízkou geografickou polohou vůči hlavnímu městu Praze.
Tvarování hmoty objektu je umírněné a snaží se ponechat vyznít jednoduchost řešení původního zemědělského objektu, tedy kvádru zastřešeného sedlovou střechou. V této elementární hmotě bylo ubráním vytvořeno závětří v 1.NP a lodžie v podkroví z důvodu komfortnějšího přístupu do objektu a přirozeným propojením s venkovním prostředím.
Materiálové řešení vyjadřuje kontrast mezi pevnou a hmotnou přízemní kamennou částí a odlehčeným dřevěným podkrovím. Vymezení těchto dvou hmot představuje ocelová římsa v úrovni stropní konstrukce nad 1.NP. Objekt se otvírá, z důvodu výhledu, směrem k rozsáhlé zahradě na severovýchod.