RODINNÝ DŮM SLANÝ

Kategorie:Rodinný dům
Stupeň projektu:Architektonická studie
Klient:Soukromý
Autor návrhu:Ing. arch. Ondřej Otýpka
Ing. arch. Ondřej Fuchs
ve společnosti CUBESPACE s.r.o.
Místo stavby:Slaný
Datum projektu:2009

Jedná se o rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu v obci Slaný. Stavba se přimyká k jižnímu svahu, na jehož úpatí se rozléhá Velký slánský rybník. Výhled na zajímavou přírodní scenérii se stal určujícím pro hmotové i dispoziční řešení domu. Dominantním prvkem návrhu se tedy stalo okno do přírody. Materiálové řešení se nese v duchu hi-tech a prokazuje možnost aplikovat moderní materiály i v oblasti bydlení. Fasáda je tvořena dvojitým provětrávaným pláštěm s vnější vrstvou z perforovaného plechu. Na některé výplně otvorů použity ETFE folie s možností regulace průhlednosti.