ZÁZEMÍ DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ

Kategorie:Školská stavba
Klient:Veřejný
Autor návrhu:Ing. arch. Ondřej Otýpka
Ing. arch. Ondřej Fuchs
ve společnosti CUBESPACE s.r.o.
Místo stavby:Praha
Datum realizace:2012
Stupeň projektu:Dokumentace pro územní rozhodnutí
Dokumentace pro stavební povolení
Realizační dokumentace stavby

Hlavní funkcí objektu je vytvořit zázemí pro žáky školy, kteří v rámci výuky využívají dopravní hřiště. Tomu odpovídá i uspořádání jednotlivých prostor. Vstup je řešen bezbariérově, pomocí terénních úprav, z důvodu možnosti využití objektu osobami se sníženou možností pohybu a zároveň pro snadný přístup s koly do skladu, který je umístěn v levé části objektu.

Ve skladu jsou umístěna a servisována jízdní kola na půjčování žákům, kteří nemají kola vlastní. Ve středu objektu, přímo proti vstupu, je umístěno sociální zařízení. Pravá část objektu je vyhrazena pro šatnu žáků, kancelář správce dopravního hřiště a klubová místnost se zázemím. Toto dispoziční řešení umožňuje také využití objektu in-line bruslaři, kteří dopravní hřiště mimo dobu výuky také navštěvují.