EXPOZICE ARKTIDY

Kategorie:Veřejná stavba
Stupeň projektu:Soutěžní návrh
Klient:Zoo Praha
Autor návrhu:Ing. arch. Ondřej Otýpka
Ing. arch. Ondřej Fuchs
Ing. Michal Jirát
Ing. arch. Adam Látal
Místo stavby:Praha
Datum projektu:2017

Koncepcí návrhu je vytvoření jediné a nepřerušené návštěvnické obousměrné trasy, spojující všechny expozice a umožňující divákovi výhled na chovaná zvířata ve všech požadovaných různých výškových úrovních.

Pro plynulejší propojení území s východní páteřní návštěvnickou trasou zoo, je navržena lávka přemosťující provozní severovýchodní cestu. Výškový rozdíl návštěvnické trasy je řešen průchozí podzemní smyčkou navrženou s ohledem na bezbariérový přístup a návštěvníkům nabízí podvodní pohled do všech bazénů expozice ledního medvěda, multimediální informační a výukový program a zázemí návštěvníků.

V níže položené východní části pozemku je průchozí voliéra se společnou návštěvnickou trasou expozice mořských ptáků a tuleňů. Ve vyvýšené západní části pozemku, se návštěvníkům otevírá pohled do terasovitě uspořádaných expozic ledního medvěda s pohledovými bazény. Pro maximalizaci plochy výběhu medvědů je posunuta jižní průjezdná cesta na hranici řešeného pozemku. Nahrazuje tak stávající vyhlídkovou lávku expozice jelenů. V rámci blízkého okolí pozemku jsou zachovány veškeré stávající provozní i pěší trasy v území a lávka splňuje požadovanou průjezdnou výšku.