KOMUNITNÍ CENTRUM ŠTĚRBOHOLY

Kategorie:Občanská stavba
Stupeň projektu:Studie
Klient:Městská část Praha-Štěrboholy
Autor návrhu:Ing. arch. Ondřej Fuchs
Projekt:Ing. arch. Ondřej Fuchs
Ing. Jana Mrákotová
Místo stavby:Praha
Datum realizace:2020

Komunitní centrum s celoročním provozem bude sloužit především k lokálním komunitním aktivitám. Bude sem přemístěna knihovna, Klub seniorů a mateřské centrum, které už v městské část fungují, ale jsou v současné době provozovány v nevyhovujících a zastaralých objektech. Součást komunitního centra budou prostory pro spolkovou činnost, které je možné využít pro konání komornějších, komunitně - společenských programů, setkávání různých zájmových skupin, pořádání besed, přednášek, cvičení pro maminky s dětmi nebo pro seniory, apod.

Nové komunitní centrum pro kulturu a volný čas tvoří "chybějící článek", který posiluje sociální strukturu obce. Má flexibilní interiér, který se přizpůsobuje jejich měnícím se potřebám. Komunitní centrum je místem, kde se můžete setkat, učit se, relaxovat a inspirovat se.
Stávající přesunuté funkce doplní mnoho nových, které podpoří vzájemné setkávání a komunitní život.

Projekt komunitního centra zahrnuje celoročně fungující kavárnu s možností co-workingu a venkovním posezením, multifunkční sál pro neformální setkávání a kulturní akce, pobočku městské knihovny nabízející výpůjční a informační služby, učebny v podkroví s výhledem do parku, klub seniorů s přímým propojením na zahradu a komunitní zahrádku, mateřské centrum s aktivitami pro rodiny s dětmi a přímým propojením na dětské hřiště a venkovní terasu, dvě zdravotnické ordinace s vlastními čekárnami a zázemím pro zaměstnance a městský byt určený k pronájmu pro podporované profese.

Krytá venkovní terasa je samostatný jednopodlažní objekt na jižním konci pozemku, který nahradí stávající objekt skladu. Nabídne možnost oslav a pořádání venkovních zahradních akcí. Vlastní hygienické zázemí a kuchyňka zvýší komfort zahrady. Prostorné skladovací místnosti umožní uskladnění zahradní techniky a nábytku.

Zahrada bude sloužit jako pobytová a rekreační plocha a bude s objektem KC úzce provázána. Přímý vstup na zahradu bude z mateřského centra a také z klubu seniorů. Měla by být místem, kam si chodí lidé odpočinout, setkávají se zde a mladá generace zde najde prostor pro své hry. Na zahradě je navrženo hřiště pro děti, zvýšené záhony sloužící jako komunitní zahrádka, zpevněná terasa s posezením a venkovní ohniště. Nově vysazené stromy fungují jako přirozená klimatizace a zároveň poskytují úkryt a obživu mnoha živočichů.
Budoucí vzrostlá zeleň zajistí velkou měrou ochlazování prostoru, jeho zvlhčení, sníží prašnost a zkrášlí prostor.

Nezbytný počet parkovacích stání pro potřeby KC bude navržen na novém parkovišti, které může být využito příležitostně také pro konání lokálních akcí, jako např. trhy, jarmarky.