MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠTĚRBOHOLY

Kategorie:Školství a vzdělávání
Stupeň projektu:Studie
Klient:Městská část Praha-Štěrboholy
Autor návrhu:Ing. arch. Ondřej Fuchs
Kateřina Dufková
Projekt:Ing. arch. Ondřej Fuchs
Kateřina Dufková
Místo stavby:Praha
Datum studie:2023

Nová přístavba ke stávající mateřské školce s kapacitou jedné třídy dětí je dalším logickým krokem v rozvoji Mateřské školy Štěrboholy. Tato jednopodlažní stavba byla koncipována jako doplnění a navázání na existující budovy mateřské školy. Hlavním konstrukčním prvkem je systém modulové konstrukce s plochou střechou, což zajišťuje efektivní využití prostoru a rychlou montáž, stejně tak jako případné jiné budoucí využití i na jiném stavebním pozemku.

Fasáda nové budovy respektuje charakter stávajících budov mateřské školy. Světle šedá barva fasády je doplněna žlutými akcenty, které zvýrazňují meziokenní pilíře. Tato barevná kombinace vytváří příjemné a veselé prostředí pro děti. Jihovýchodní průčelí budovy je charakteristické velkými okenními otvory, které byly vybaveny lamelovými žaluziemi. Tímto způsobem je zajištěno dostatečné přirozené osvětlení prostoru třídy. Na opačném průčelí se nachází vstup do přístavby z připojovacího krčku, a menší okenní otvory slouží k osvětlení vedlejších místností.

Kromě vizuálního spojení s existujícími budovami byl kladen důraz i na praktické aspekty. Nová přístavba je spojena s původními budovami pomocí zastřešeného propojovacího krčku, který navazuje na stávající spojovací krček. Tato konstrukce, zhotovená z hliníkových lehkých prvků, je doplněna o barevné schéma, které vytváří hravý průnik světla na dlažbě a zdech objektu. Tím vzniká pohodlný a atraktivní prostor pro přechod mezi budovami.