MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTĚRBOHOLY

Kategorie:Občanská stavba
Stupeň projektu:Projekt pro sloučené stavební řízení
Realizační dokumentace stavby
Autorský dozor investora
Klient:Městská část Praha-Štěrboholy
Autor návrhu:Ing. arch. Michal Fischer
Projekt:Ing. arch. Ondřej Fuchs
Ing. arch. Ondřej Otýpka
ve společnosti CUBESPACE s.r.o.
Místo stavby:Praha
Datum realizace:2018

Dvoupodlažní stavba Štěrboholské radnice je orientovaná svou delší stranou souběžně s ulicí Ústřední, přičemž hmota druhého nadzemního podlaží je oproti přízemí přesazená, čímž vytváří na jedné straně pobytovou terasu a na straně opačné překrytí piedestalu hlavního vstupu.

Dominantu stavby tvoří věž s hodinami, která tak dotváří charakter městského úřadu. Fasáda objekt člení v horizontální rovině a je pojata v kombinaci šedé strukturované omítky použité v přízemí a deskového světlého vertikálního obkladu v horní části objektu. Příčně vykonzolovaná hmota druhého podlaží je na svých přesazích obložena horizontálním dřevěným obkladem. Dřevěný obklad je také použit na věž s hodinami a uplatňuje se i lokálně u vstupu do objektu.