ORIGAMI GALLERY

Kategorie:Veřejná stavba
Stupeň projektu:Architektonická studie
Klient:Veřejný
Autor návrhu:Ing. arch. Ondřej Otýpka
Místo stavby:Praha
Datum projektu:2009 - 2010

Inspirací pro návrh se stala Möbiova páska, jakožto symbol nekonečné smyčky, s jakou si je třeba opakovaně připomínat naši historii a vazbu k našemu původu. Je to způsob, jak z dvojrozměrného proužku papíru přejít o úroveň výš - do trojrozměrného prostoru, do architektonické formy. Hmotou je tedy spirálovitě zatočený, nikdy nekončící pás.

Obvodový plášť je tvořen vzájemně kloubově propojenými trojúhelníkovými plochami obvodového pláště na principu japonské skládačky origami. Změnou vzájemných úhlů je v průběhu dne udržováno ideální světelné prostředí v galerii pomocí rozptýleného denního světla vyzařovaného skrze souvrství obvodového pláště. Plášť je ovládán automaticky na základě termálních výkyvů jednotlivých částí pláště a na principu bimetalového pásku. Tím byla dosažena i vnější dynamika stavby, kdy se proměňuje tvar i vzor fasády.

Práce na projektu především spočívala ve zkoumání struktur japonských skládaček origami, které tvoří ucelené systémy skládaných ploch. Principy těchto struktur mě fascinovaly natolik, že jsem se snažil o aplikaci v architektonické tvorbě. Použití těchto vlastností na obvodové pláště budov přináší jejich nové možnosti. Jedná se především o možné změny transparentnosti, nastavitelnost tepelných ztrát a zisků, změny plochy pláště a tím i objemu budovy a to vše v průběhu dní, hodin, minut či menších jednotek času. Obrovskou výhodou takového pláště je mimo jiné i možnost utvářet organické formy přesto, že fasáda je složena jen z několika málo opakujících se plošných tvarů, což velmi usnadňuje vyrobitelnost formou prefabrikace. Struktura je tedy modulární architekturou, leč odstraňuje její velkou nevýhodu - fádnost.

Navrhování takové budovy však vyžaduje odlišný přistup architekta nejen v samotné ideji, ale i ve zpracování projektové dokumentace. Podmínkou je schopnost vytvořit parametrický trojdimenzionální model, generovaný na základě algoritmů, jež představují kombinaci základních fyzikálních vlastností, tak i tvůrčí vůli architekta.