RODINNÝ DŮM STŘEDNÍ ČECHY

Kategorie:Rodinný dům
Stupeň projektu:Studie stavby
Klient:Soukromý
Autor návrhu:Ing. arch. Ondřej Fuchs
Ing. arch. Adam Látal
Místo stavby:střední Čechy
Datum realizace:2020

Jedná se o přestavbu stodoly na rodinný dům, která náleží k původní zemědělské usedlosti a příčně rozděluje podlouhlý pozemek na hospodářský dvůr a zahradu. Vzhledem k tomu, že stodola měla uvolnit místo novostavbě rodinného domu, který by svou formou byl nakonec více méně citací venkovské stavby, byla navržena nová vestavba, která zajišťuje vnitřní prostředí odpovídající současným požadavkům a zároveň zachovává původní charakter celé usedlosti. Vestavba nabízí plnohodnotné trvalé ubytování manželskému páru s dostatečným prostorem umožňujícím setkávání s ostatními členy rodiny i jejich případné krátkodobé ubytování.  Propojení dvora a zahrady je zachováno prosklenou okenní výplní, která umožňuje vizuální, případně fyzické propojení v letních měsících. Tepelně technické vlastnosti jsou zajištěny novou tepelně izolační obálkou vestavěnou z vnitřní strany stávajícího kamenného zdiva.