REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU ŽIŽKOV

Kategorie:Rekonstrukce
Stupeň projektu:Architektonická studie
Klient:Soukromý
Autor návrhu:Ing. arch. Ondřej Otýpka
Místo stavby:Praha
Datum projektu:2018

Studie představuje rekonstrukci stávajícího dvojdomu z poloviny dvacátého
století. Dům se nachází v rezidenční čtvrti pražského Žižkova v ulici V Domově.
Jedná se o dvoupodlažní objekt s podkrovím a částečným podsklepením o
půdorysných rozměrech cca 11x11m. Střecha je sedlová s hřebenem
orientovaným rovnoběžně s ulicí. Ze střechy, směrem do ulice, vybíhá vikýř se
sedlovým zastřešením. Pozemek domu je podlouhlého obdélníkového tvaru.
Terén se mírně svažuje k jihu. Kratší jižní strana parcely se přimyká k ulici, kde
je situován vstup i vjezd na pozemek. Mimo samotný objekt řešeného domu,
který drží stavební čáru cca 5m, se na pozemku nachází i samostatný objekt
garáže pro jeden automobil. Severní část parcely slouží jako zahrada.
Materiálové řešení objektu je střídmá kombinace bílé omítky a keramické
krytiny střechy.
Záměrem investora je rekonstrukce, přístavba a nástavba objektu, která se
snaží zachovat původní charakter stavby. Jedná se především o dispoziční
změny objektu, které umožnila úprava vnitřního schodiště, přístavba zimní
zahrady při severní fasádě objektu v 1.NP. Dále nástavba vstupní části domu,
doplnění dvou vikýřů ve 2.NP. V rámci podkroví došlo ke snížení úrovně stropu
nad 2.NP z důvodu lepší využitelnosti 3.NP. Sedlová střecha má mírnou změnu
tvarování, kdy nově půdorysně přechází přes vstupní část. Návrh řeší zvětšení
a nové rozmístění oken a střešních oken. Uvažuje se s kompletním zateplením
fasády a střechy. Materiálové řešení fasády a střechy odpovídá původnímu
objektu, tedy kombinace světlé fasády a cihlově červené keramické krytině
střechy. Barva oken byla zvolena v barvě antracitu stejně jako doplněná římsa
v úrovni stropu nad 1.NP