REKREAČNÍ OBJEKT NOVÉ STRAŠECÍ

Kategorie:Rekreační objekt
Stupeň projektu:Dokumentace pro stavební povolení
Klient:Soukromý
Autor návrhu:Ing. arch. Ondřej Otýpka
Místo stavby:Nové Strašecí
Datum realizace:2020

Návrh představuje záměr investora vybudovat novostavbu rekreačního objektu na výrazně svažitém pozemku směřujícím na jihozápad. Dům na půdorysu cca 10x8,2m má jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží. Střecha je sedlová, mírného sklonu. Všechny pobytové místnosti jsou okny orientovány na jihozápad do zahrady. Materiálové řešení fasád je v kombinaci dřevěného obkladu a světlé omítky. Oplechování, rámy výplní otvorů a stínící prvky jsou navrženy v barvě antracit. Konstrukce pergoly a zpevnění svahu je z pohledového betonu.