Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností NOSCALE architects s.r.o. (dále jen „správce“), na dobu neurčitou za následujících podmínek:

1. druh osobních údajů: jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo.

2. účel zpracování: jednání o smluvním vztahu; evidence a zpracování smlouvy se správcem; uvedení údajů na dokumentech, které souvisí s plněním smluvního vztahu (zejména na dokumentaci v jakékoli její fázi a souvisejících žádostech) a to obvyklým způsobem; evidence kontaktních údajů; zveřejnění v rámci profesního portfolia, poskytnutí dodavatelům stavebních prací za účelem přípravy nabídky.

Beru na vědomí, že výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány výlučně správcem a mohou být zpřístupněny smluvním partnerům správce či státním či správním orgánům České republiky.

Beru na vědomí, že tento souhlas je dobrovolný, že mám právo ho odvolat, provést opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů v případě, dojde-li ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou mého osobního či soukromého života nebo v rozporu se zákonem, nebo případě, jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Právo na odvolání souhlasu se netýká osobních údajů, které si správce musí ponechat na neomezenou dobu z důvodů možných budoucích nároků z profesní odpovědnosti.

Beru na vědomí, že mám právo na kvalifikovanou informaci o zpracování mých osobních údajů v rozsahu stanoveném zákonem a že správce je povinen takovou informaci poskytnout.