POLYFUNKČNÍ DŮM DOLNOMĚCHOLUPSKÁ

Kategorie:Bytový dům
Stupeň projektu:Studie
Klient:LUKOR invest s.r.o
Autor návrhu:Ing. arch. Ondřej Fuchs
Projekt:Ing. arch. Ondřej Fuchs
Ing. Martina Hlaváčová
Místo stavby:Praha
Datum realizace:2022

Projekt polyfunkční objekt Dolnoměcholupská navrhuje nové využití areálu. Stávající objekty, původně výrobního, skladového charakteru a filmových studií, v současnosti používané k výrobě, skladování, administrativě i k volnočasovým aktivitám, budou nahrazeny ve dvou etapách novou zástavbou, navzájem se doplňujících obchodních, administrativních a bytových ploch. Oddělení jednotlivých provozů je řešeno výškovým a hmotovým uspořádáním. Nový areál je koncipován jako průchozí, otevřenější vůči původnímu uzavřenému charakteru.

Vnější plochy areálu jsou navrhovány tak, aby bylo zakomponována zeleň a plochy zároveň účelně využity. V severozápadním rohu areálu je zamýšleno dětské hřiště. Uvnitř areálu lze mezi zelení parkovat a zásobovat obchodní prostory.

Severní objekt je od ulice U Továren oproti stávajícímu objektu odstoupen a zarovnán s uliční čárou stávajících sousedních objektů. Vzniká tím rozšíření veřejného uličního prostoru s možností vytvoření zálivu pro stávající autobusovou zastávku, která je v současné době umístěna v jízdním pruhu. Dojde ke zlepšení průjezdnosti této komunikace.