VILA DOMY ĎÁBLICKÝ HÁJ

Kategorie:Bytový komplex
Stupeň projektu:Dokumentace pro územní rozhodnutí
Dokumentace pro stavební povolení
Dokumentace pro výběr zhotovitele
Klient:Rezidence Modřínová, a.s.
Autor návrhu:MgA. Barbora Šimon
BcA. Ondřej Šimon
Ing. arch. Daniel Škarda
Projekt:Ing. arch. Ondřej Fuchs
Ing. Radek Hadrbolec
Ing. arch. Adam Látal
MgA. Ondřej Kubík
ve společnosti Archplan s.r.o.
Místo stavby:Praha
Datum realizace:2011

Řešení obytného souboru je navrženo tak, aby bylo dosaženo podobného členitého rázu, který je charakteristický pro rodinnou výstavbu na okraji města a přitom zůstali zachovány výhody městského bytu. Každý byt má proto k dispozici předzahrádku anebo velkou terasu.
Hmoty obytných domů jsou dělené materiálem a tvarem na do menších celků tak, aby každá bytová jednotka působila jako samostatný kompaktní prvek, připomínající jednotku rodinného domu s vlastní zahradou či zelenou střechou. Komplex je složen z devíti bytových domů, které jsou vzájemně provázané do tří řad za sebou o různém počtu bytových jednotek. Členění odpovídá urbanistickému řešení, jež vychází z předpokladu podzemního garážového stání ve třech pásech propojené krčky, jako podzemní komunikací pod areálem. Je tak dosaženo maximálního množství zeleně v areálu k využití nezastavěných ploch jako veřejné zeleně a zahrad.